โปรแกรมเขียนแบบ 3D model architecture & Interior

แนะนำกลุ่มที่ควรเรียนคือนักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปี 1-4 สถาปัตย์ (หลัก) ภายใน ภูมิสถาปัตย์ เนื่องจากการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการทำงานทางด้านวิชาชีพมีความสำคัญในการลดเวลาการทำงาน ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก

โปรแกรมเขียนแบบ & 3D ทางสถาปัตย์ (หลัก) ตกแต่งภายใน

-คอร์สที่ 1 พื้นฐานการเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตย์
-คอร์สที่ 2 พื้นฐานการนำเสนอภาพ 3 มิติ
-คอร์สที่ 3 การเขียนแบบก่อสร้างอาคารสาธารณะ+ประมาณราคา
-คอร์สที่ 4 การเขียนแบบก่อสร้างทางภายใน+ประมาณราคา
-คอร์สที่ 5 การเขียนแบบก่อสร้างทางภูมิสถาปัตย์+ประมาณราคา
-คอร์สที่ 6 เทคนิคการนำเสนอภาพ 3 มิติทางสถาปัตย์ , งานตกแต่งภายใน , งานภูมิสถาปัตย์
หมายเหตุ : นักเรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนมาเรียนและพร้อมลงโปรแกรมที่ทาง pyramid แนะนำก่อนการเรียนในทุกคอร์ส

คอร์สของเรา

Pyramid “เราสร้างอนาคต “

Pyramid ให้บริการความรู้ทางด้าน ออกแบบ ศิลปะ ตกแต่งสถาปัตย์  อย่างมีคุณภาพ ดูแลและควบคุมการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ ผลงานมากกว่า 10 ปี