พื้นฐานวาดรูป สถาปัตย์,ออกแบบมัณฑนศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป

เมื่อรู้ว่าชอบต้องเรียนวาดภาพ มาเริ่มจากการเรียนพื้นฐานการวาดรูปด้วยเส้นในแบบต่างๆเป็นพื้นฐานของสถาปัตย์,มัณฑนศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป

สอนศิลปะพื้นฐานวาดรูป วาดเส้น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต

สอนพื้นฐานการเรียนขั้นต้นการวาดภาพ การคิดอย่างชัดเจน ทำงานวาดภาพเสร็จในเวลาที่กำหนด หัวข้อการเรียนฝึกหัด 18 บทเป็นแบบฝึกหัดที่เรียบเรียงขึ้นจากการสอนกว่า 10 ปี
1.วาดเส้น รูปทรงเรขาคณิต
2.สอนวาดต้นไม้รูปทรงต่างๆ แสงเงา
3.สอนวาดคน แสงเงา
4.พื้นผิววัสดุต่าง
5.การจัดองค์ประกอบภาพ และวาดภาพนิ่งด้วยเส้นดินสอ
6.การจัดองค์ประกอบภาพ และวาดภาพด้วยเส้นปากกา
7.สอนพื้นฐานเทคนิคสีน้ำ
8.สอนวาดภาพ Perspective 1 จุด
9.สอนวาดภาพ Perspective 2 จุด
10.สอนวาดภาพ Perspective 3 จุด
11.สอนวาดรูป การ์ตูน ภาพประกอบ
12.สอนวาดภาพลงสีไม้ แมว
13.สอนวาดรูปดอกไม้
14.สอนพื้นฐานการวาดรูปรถ
15.จัดองค์ประกอบภาพและนำเทคนิคต่างๆมาวาดภาพ
16.จัดองค์ประกอบภาพและนำเทคนิคต่างๆมาวาดภาพ
17.สอนแนวความคิดในการออกแบบ
18.วัดผลการเรียน

คอร์สของเรา

Pyramid “เราสร้างอนาคต “

Pyramid ให้บริการความรู้ทางด้าน ออกแบบ ศิลปะ ตกแต่งสถาปัตย์  อย่างมีคุณภาพ ดูแลและควบคุมการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ ผลงานมากกว่า 10 ปี