ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่

ลายเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ วัดดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

by | May 1, 2018

รายละเอียด

• เจ้าของ Pearanut Liewkiat คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ที่ตั้ง วัดดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน
• วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ
• ขนาดกระดาษ A3
• ระยะเวลา 60 นาที

วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมชื่อ วัดปลายดอน ตั้งอยู่ที่ดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นวัดและพระธาตุประจำจังหวัด

พระธาตุดอยกองมู เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์

พ.ศ. 2403 คหบดีชื่อ จองต่องสู่ ได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งบรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ซึ่งนำมาจากเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า

พ.ศ. 2417 พญาสิงหนาทราชา เจ้าผู้ครองแม่ฮ่องสอนคนแรก ได้สร้างพระธาตุเจดีย์องค์เล็ก บรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งนำจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

โดยคำว่า “กองมู” เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า “พระเจดีย์”

เลือกความคุ้มค่า เลือก “ Pyramid เชียงใหม่

Pyramid ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการทางด้าน ความรู้ทางสถาปัตย์ ติวความถนัดทางสถาปัตย์ อย่างมีคุณภาพ
และขณะนี้เรากำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคง เรายังคงพัฒนาความรู้ทางสถาปัตย์ของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง
สอบถามรายละเอียด