รอบทุน100% ปี 63 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ท 

Name : เนติธร รัตนคำนวณ ( เน )
Education : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2018 : ติวพื้นฐานวาดเส้น 
2019  : ติว ม.6 สอบสถาปัตย์ ทำผลงาน PAT 4
2020 : ปี 1 สถาปัตย์ ( หลัก 5 ปี ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นอีกหนึ่งผลงานการสอนที่ Pyramid มีความภาคภูมิใจในปี 63

Pyramid “เราสร้างอนาคต “

Pyramid ให้บริการความรู้ทางด้าน ออกแบบ ศิลปะ ตกแต่งสถาปัตย์  อย่างมีคุณภาพ ดูแลและควบคุมการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ ผลงานมากกว่า 10 ปี