Pyramid”เชียงใหม่”

ติวคณะวาดรูป ติวสถาปัตย์,pat4,ทำผลงาน,มัณฑนศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป
เชียงใหม่

?ติวความถนัดทางสถาปัตย์

สอนวาดรูปพื้นฐานสถาปัตย์เชียงใหม่
ติวของสอบ ติวpat4
ค่ายทำผลงานทางสถาปัตย์

?ติวสอบ มัณฑนศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรม ID

สอนวาดรูปพื้นฐานออกแบบอุตสาหกรรม
สอนวาดรูปแฟชั่น , ดิจิทัลอาร์ท ทำผลงาน

?ติวสอบ คลาสสีน้ำ สีน้ำมัน งานปั้น ภาพพิมพ์

สอนพื้นฐานการวาดรูป , เทคนิคสี
ทำผลงาน ศิลปกรรม วิจิตรศิลป

สายการเรียนที่ต้องการ

ระดับ ม.456 ที่ Pyramid

 1. “แนะแนวทางการเรียน”ติดต่อโดยตรง  081-716-3124 ครูอ้าย
 2. “ไม่มีพื้นฐานการวาดรูป” ลงคอร์ส พื้นฐานวาดภาพ ดินสอ ปากกา ก่อน
 3. “มีพื้นฐานแล้ว” สายสถาปัตย์ ลงคอร์สติว ม.456 สถาปัตย์ PAT4,ติวสอบสถาปัตย์ภายใน ทำผลงาน
 4. “มีพื้นฐานแล้ว” สายออกแบบ ID ลงคอร์ติวสอบ มัณฑนศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรม
 5. “มีพื้นฐานแล้ว” สายวาดรูป ลงคอร์ส ติวสอบ สีน้ำ สีน้ำมัน งานปั้น ภาพพิมพ์

ระดับ ม.6 เตรียมสอบ

 1. “แนะแนวทางการเรียน”ติดต่อโดยตรง  081-716-3124 ครูอ้าย จะแบ่งเป็น 3 สายง่ายๆ  เข้ากลุ่ม facebook
 2. -สายสถาปัตย์ -ลงคอร์สติว ม.6 ติวสอบPAT4,ทำผลงานสถาปัตย์
 3. -สายออกแบบ ID- ลงคอร์ติวสอบ ม.6 มัณฑนศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรม , ทำผลงานรอบแรก
 4. -สายวาดรูป- ลงคอร์ส ติวสอบม.6 วาดรูป , ทำผลงานรอบแรก

การเรียนติววาดรูป Online (โดยสาขาเชียงใหม่)

 1. ศึกษาคอร์สออนไลน์คณะวาดรูป – ติดต่อโดยตรง  081-716-3124 ครูอ้าย – โอนเงินชำระค่าเรียน เดือนละ 2,000 – กรอกใบสมัค แจ้งชื่อในกลุ่ม  facbook
 2. รับตรางการเรียน ดูวีดีโอเนื้อหาก่อนเรียน เข้าห้องเรียนตามเวลาที่นัดหมาย ใน ZOOM ทำการบ้านส่งใน กลุ่ม facebook
 3. รับคำแนะนำ comment จากพี่ๆและครูที่สอน จนจบคอร์ส
 4. แนะนำเรียน ค่ายปิดเทอร์ม , Work Shop , ค่ายทำผลงานรอบแรก ทั้งหมดนี้จะส่งข่าวทาง กลุ่ม facebook

?แผนที่ PYRAMID “เชียงใหม่” 

https://bit.ly/3kHkrQX

สาขาที่ต้องการเรียน

แนะนำการเรียนให้ได้ผล

กลุ่มติว สถาปัตย์(หลัก) สถาปัตย์ภายใน ภูมิสถาปัตย์

+คอร์ส พื้นฐาน วาดเส้น Drawing ดินสอ ปากกา เรียนพื้นฐานการวาดด้วยมือ จัดองค์ประกอบภาพ การวาดภาพ Perspective การลงสี
+คอร์ส ม.456 ติวสอบสถาปัตยื ทำผลงาน PAT4 เรียนเน้นการสอบติดสาขาที่ต้องการ , ส่งผลงานรอบแรกในแต่ละมหาวิทยาลัย , ทำผลงานรอบทุน
+ “สาขาของวิชาสถาปัตย์”ว่าอยากเรียนอะไร เรียนแบบไหน แล้วจบมาเป็นยังไง สรุปมาให้แล้วครับ…ติดตามเพจ Gruแนะแนว

กลุ่มติว มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม นฤมิตศิลป์ ทัศนศิลป์ (ทุกสาขา)

+คอร์ส พื้นฐาน วาดเส้น Drawing ดินสอ ปากกา เรียนพื้นฐานการวาดด้วยมือ จัดองค์ประกอบภาพ การวาดภาพ Perspective การลงสี
+ติวสอบ มัณฑนศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรม ID -เรียน-เน้นการทำผลงานในโจทร์ที่กำหนด,แนะนำทำผลงานส่งประกวดในระดับต่างๆ,เก็บผลงานตามสาขาที่ต้องการในขยาด A3
+”มัรฑนศิลป์”ในระดับปริญญาตรี มีหลายสาขาเราดูของ ม.ศิลปากร เป็นหลักในการเตรียมผลงานแต่่ละปี

กลุ่มติว นฤมิตศิลป์(Creative Arts) ออกแบบสื่อสาร เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น

+คอร์ส พื้นฐาน วาดเส้น Drawing ดินสอ ปากกา เรียนพื้นฐานการวาดด้วยมือ จัดองค์ประกอบภาพ การวาดภาพ Perspective การลงสี
+คอร์ส ติวนฤมิตศิลป์(Creative Arts) เรียนนการจัดการองค์ประกอบทางศิลปะได้อย่างแม่นยำสามารถสื่อสารความหมายที่ต้องการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่นักออกแบบในสาขาต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจและมีเอกลักษณ์บนสื่อ

กลุ่มติว นิเทศศิลป์ ภาพยนตร์ โฟโต้ 3D มีเดียอาตส์

+คอร์ส พื้นฐาน วาดเส้น Drawing ดินสอ ปากกา เรียนพื้นฐานการวาดด้วยมือ จัดองค์ประกอบภาพ การวาดภาพ Perspective การลงสี
+คอร์ส storyboard เรียนการเขียนภาพนำเสนอแนวความคิดผ่านสื่อ

กลุ่มติว COMMDE , นวัตกรรมสื่อสารสังคม

+คอร์ส พื้นฐาน วาดเส้น Drawing ดินสอ ปากกา เรียนพื้นฐานการวาดด้วยมือ จัดองค์ประกอบภาพ การวาดภาพ Perspective การลงสี
+คอร์ส storyboard เรียนการเขียนภาพนำเสนอแนวความคิดผ่านสื่อ
+communication arts สาขา media and communication ม.มหิดล

ผลงานพี่ๆของเรา

แนะนำห้องเรียนศิลปะ,ติวสถาปัตย์,วาดรูป เชียงใหม่

Pyramid “เราสร้างอนาคต “

Pyramid ให้บริการความรู้ทางด้าน ออกแบบ ศิลปะ ตกแต่งสถาปัตย์  อย่างมีคุณภาพ ดูแลและควบคุมการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ ผลงานมากกว่า 10 ปี