ติวสถาปัตย์ | portfolio | Pyramid เชียงใหม่ | ผลงาน PAT4

ติวสถาปัตย์ | portfolio | Pyramid เชียงใหม่ | ผลงาน PAT4

ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่ ติวสถาปัตย์ | portfolio | Pyramid เชียงใหม่ | ผลงาน PAT4 รายละเอียด • เจ้าของ : NAPAT • วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ • ขนาดกระดาษ A3 • ระยะเวลา 2016   เลือกความคุ้มค่า เลือก “ Pyramid เชียงใหม่ ” Pyramid...
ติวสถาปัตย์ ลายเส้น สีน้ำ ศาลาธรรม เชียงใหม่

ติวสถาปัตย์ ลายเส้น สีน้ำ ศาลาธรรม เชียงใหม่

ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่ ติวสถาปัตย์ ลายเส้น สีน้ำ ศาลาธรรม เชียงใหม่ รายละเอียด • เจ้าของ Pearanut Liewkiat คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ที่ตั้ง ศาลาธรรม จ.เชียงใหม่ • วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ • ขนาดกระดาษ A3 • ระยะเวลา 60 นาที ศาลาธรรม...
ลายเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ วัดดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

ลายเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ วัดดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่ ลายเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ วัดดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน รายละเอียด • เจ้าของ Pearanut Liewkiat คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ที่ตั้ง วัดดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน • วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ • ขนาดกระดาษ A3 • ระยะเวลา 60 นาที...
ลายเส้นสถาปัตย์ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ลายเส้นสถาปัตย์ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่ ลายเส้นสถาปัตย์ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ รายละเอียด • เจ้าของ Pearanut Liewkiat คณะภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • ที่ตั้ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ • วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ • ขนาดกระดาษ A4 • ระยะเวลา 30 นาที ดอยเต่า...