โปรแกรม 3D model Industrial,Furniture

โปรแกรม 3D model Industrial,Furniture

โปรแกรม 3D model Industrial,Furniture แนะนำกลุ่มที่ควรเรียนคือนักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปี 1-4 สถาปัตย์ (หลัก) ภายใน ภูมิสถาปัตย์ เนื่องจากการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการทำงานทางด้านวิชาชีพมีความสำคัญในการลดเวลาการทำงาน ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก...
สอนโปรแกรมเขียนแบบ-3Dทางสถาปัตย์

สอนโปรแกรมเขียนแบบ-3Dทางสถาปัตย์

โปรแกรมเขียนแบบ 3D model architecture & Interior แนะนำกลุ่มที่ควรเรียนคือนักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปี 1-4 สถาปัตย์ (หลัก) ภายใน ภูมิสถาปัตย์ เนื่องจากการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการทำงานทางด้านวิชาชีพมีความสำคัญในการลดเวลาการทำงาน ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน...
ติวสอบ คลาสสีน้ำ สีน้ำมัน งานปั้น ภาพพิมพ์

ติวสอบ คลาสสีน้ำ สีน้ำมัน งานปั้น ภาพพิมพ์

ติวสอบ คลาสสีน้ำ สีน้ำมัน งานปั้น ภาพพิมพ์ แนะนำกลุ่มที่ควรเรียนคือนักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปี 1-4 สถาปัตย์ (หลัก) ภายใน ภูมิสถาปัตย์ เนื่องจากการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการทำงานทางด้านวิชาชีพมีความสำคัญในการลดเวลาการทำงาน ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก...
ติวสอบมัณฑนศิลป์ ID

ติวสอบมัณฑนศิลป์ ID

ติวสอบมัณฑนศิลป์ ID แนะนำกลุ่มที่ควรเรียนคือนักศึกษาสถาปัตย์ชั้นปี 1-4 สถาปัตย์ (หลัก) ภายใน ภูมิสถาปัตย์ เนื่องจากการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการทำงานทางด้านวิชาชีพมีความสำคัญในการลดเวลาการทำงาน ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก โปรแกรมเขียนแบบ &...
พื้นฐานขีดเส้น-ดินสอ-ปากกา

พื้นฐานขีดเส้น-ดินสอ-ปากกา

พื้นฐานวาดรูป สถาปัตย์,ออกแบบมัณฑนศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป เมื่อรู้ว่าชอบต้องเรียนวาดภาพ มาเริ่มจากการเรียนพื้นฐานการวาดรูปด้วยเส้นในแบบต่างๆเป็นพื้นฐานของสถาปัตย์,มัณฑนศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป สอนศิลปะพื้นฐานวาดรูป วาดเส้น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต...