ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่

ติวสถาปัตย์ ลายเส้น สีน้ำ ศาลาธรรม เชียงใหม่

by | Jun 5, 2018

รายละเอียด

• เจ้าของ Pearanut Liewkiat คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ที่ตั้ง ศาลาธรรม จ.เชียงใหม่
• วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ
• ขนาดกระดาษ A3
• ระยะเวลา 60 นาที

ศาลาธรรม มีชื่อเดิมว่า ตึกมหาวิทยาลัย เป็นอาคารทรงไทย ๒ ชั้น ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตัวอาคารประกอบด้วย ห้องโถงยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร จัดระเบียงซึ่งอยู่โดยรอบด้วย ยาว ๓๐ เมตร กว้าง ๒๒ เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๗ ต่อมาได้มีการต่อเติมตัวอาคารด้านหลังและทำซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
ในระยะแรก ศาลาธรรมเป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกความคุ้มค่า เลือก “ Pyramid เชียงใหม่ ”

Pyramid ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการทางด้าน ความรู้ทางสถาปัตย์ ติวความถนัดทางสถาปัตย์ อย่างมีคุณภาพ
และขณะนี้เรากำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคง เรายังคงพัฒนาความรู้ทางสถาปัตย์ของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง
สอบถามรายละเอียด