ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่

ติวสถาปัตย์ | portfolio | Pyramid เชียงใหม่ | ผลงาน PAT4

by | Jun 21, 2018

รายละเอียด

• เจ้าของ : NAPAT
• วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ
• ขนาดกระดาษ A3
• ระยะเวลา 2016

 

เลือกความคุ้มค่า เลือก “ Pyramid เชียงใหม่

Pyramid ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการทางด้าน ความรู้ทางสถาปัตย์ ติวความถนัดทางสถาปัตย์ อย่างมีคุณภาพ
และขณะนี้เรากำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคง เรายังคงพัฒนาความรู้ทางสถาปัตย์ของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง
สอบถามรายละเอียด