ตัวอย่างผลงาน พีระมิด เชียงใหม่

ลายเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ วัดจอมสวรรค์ จังหวัด แพร่

by | May 3, 2018

รายละเอียด

• เจ้าของ Pearanut Liewkiat คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ที่ตั้ง วัดจอมสวรรค์ จ.แพร่
• วาดภาพสไตล์ วาดเส้นสถาปัตย์ สีน้ำ
• ขนาดกระดาษ A3
• ระยะเวลา 60 นาที

วัดจอมสวรรค์ หรือวัดจองเหนือ เป็นวัดโบราณในจังหวัดแพร่ สร้างโดยชาวพม่าและไทใหญ่ อยู่ในป่ารกครึ้ม ต่อมาพ่อเฒ่ากันตีและนายฮ้อยคำ พ่อค้าชาวไทใหญ่ได้เดินทางมาพบและเกิดความเลื่อมใสจึงได้บูรณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากชาวไทใหญ่ในจังหวัดแพร่ และได้อพยพมาอยู่เป็นหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านใหม่ ในสมัยเจ้าหลวงพิมพิสารเมื่อ พ.ศ. 2415 นายจองนั่นตาเป็นผู้เข้ามาสร้างเพิ่มเติมจนสำเร็จ และสร้างเจดีย์แบบพม่าไว้

เลือกความคุ้มค่า เลือก “ Pyramid เชียงใหม่

Pyramid ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการทางด้าน ความรู้ทางสถาปัตย์ ติวความถนัดทางสถาปัตย์ อย่างมีคุณภาพ
และขณะนี้เรากำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคง เรายังคงพัฒนาความรู้ทางสถาปัตย์ของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง
สอบถามรายละเอียด