Pyramid Tutor

ติวคณะวาดรูป
ติวสถาปัตย์,pat4,ทำผลงาน,มัณฑนศิลป์,
ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,ติวดิจิทัส อาร์ต
กรุงเทพ,เชียงใหม่,ภูเก็ต

Pyramid “พีระมิด “

Pyramid เริ่มต้นก่อตั้ง เมื่อ 2010 ที่”เชียงใหม่”เป็นที่แรก ทำการเปิดสอนทางด้านการวาดภาพ และความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการนำทางสู่การศึกษาในคณะต่างๆ
เริ่มต้นจากทักษะการวาดภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ และ สถาปัตย์ นำสู่การเชื่อมกับการใช้โปรแกรมต่างๆในการนำเสนอ โดยจะเน้นการเสริมทักษะการออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบ ความมุ่งมั่นในการทำงานออกแบบ ความรับผิดชอบในวิชาชีพการทำงาน

สาขาของเรา

Pyramid เราเปิดสอนความรู้ทางด้านศิลปะ การวาดรูป,ติวสถาปัตย์ ในเชียงใหม่เป็นที่แรกกว่า 10 ปี

คอร์สติวของเรา

เราเตรียมการเรียนการสอนตามคณะที่น้องๆจะเข้าศึกษา
อย่างมีเป้าหมายเริ่มจากพื้นฐานการวาดภาพทำผลงานการวาดภาพตามสาขาที่ต้องการ

?แนะนำคอร์สออนไลน์คณะวาดรูป

Online Course ม.6 จ่ายเหมาสอนทำผลงาน portfolio สอนจนสอบติด ราคาเดียว 5,900

✏️พื้นฐาน วาดเส้น Drawing ดินสอ ปากกา

เมื่อรู้ว่าชอบต้องเรียนวาดภาพ เริ่มจากพื้นฐานการวาดรูปด้วยเส้นในแบบต่างๆเป็นพื้นฐานของสถาปัตย์,
มัณฑนศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป

?ติว ม.456 สอบสถาปัตย์ ทำผลงาน PAT4

ติวข้อสอบ pat4 ความถนัดทางด้านสถาปัตย์ ทำผลงานสถาปัตย์ รอบแรก เพื่อเป็นความรู้บางส่วนในการเรียนสถาปัตย์ชั้นปีที่ 1

?ติวสอบสถาปัตย์ภายใน ทำผลงาน

เทคนิคการวาดภาพภายในอาคาร การออกแบบแปลนห้อง การลงสีน้ำในงานตกแต่งภายใน

✨ติวสอบ มัณฑนศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรม ID

เรียนจากพื้นฐานการวาดเส้น จัดองค์ประกอบภาพ และเทคนิคด้าน
กราฟฟิค,ออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบแฟชั่น,Communication,เฟอร์นิเจอร์,ติวดิจิทัส อาร์ต,เชียงใหม่,กรุงเทพ

?ติวสอบ คลาสสีน้ำ สีน้ำมัน งานปั้น ภาพพิมพ์

เรียนการวาดภาพด้วยสีต่างๆ ทำประติมากรรม เก็บผลงานทางด้านงานจิตกรรม,การจัดองค์ประกอบภาพ เชียงใหม่,กรุงเทพ

?Camp โปรแกรมเขียนแบบ & 3D ทางสถาปัตย์

เรียนรู้การเขียนแบบพื้นฐานในงานก่อสร้าง งานสถาปัตย์หลัก สถาปัตย์ภายใน ภูมิสถาปัตย์ ผังเมือง และพื้นฐานการทำภาพ 3 มิติ เชียงใหม่,ภูเก็ต,กรุงเทพ

?โปรแกรม ภาพ 3 มิติ ทาง ID

เรียนรู้การนำเสนองาน 3 มิติทางออกแบบอุตสาหกรรม 3D model ,model เฟอร์นิเจอร์, Communication Art,เชียงใหม่,กรุงเทพ,ภูเก็ต

ผลงานติดรอบแรก 63

มาเริ่มต้นจากตัวอย่างผลงานของพี่ๆ pyramid ที่ติดรอบแรกในปีนี้กันครับ

ทำเนียบผู้สอบติดในแต่ละคณะ

เรามุ่งมั่นผลิตสถาปนิก นักออกแบบ มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม ชั้นนำ โดยตระหนักถึงคุณภาพ
พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ระดับสากล

Pyramid “เราสร้างอนาคต “

Pyramid ให้บริการความรู้ทางด้าน ออกแบบ ศิลปะ ตกแต่งสถาปัตย์  อย่างมีคุณภาพ ดูแลและควบคุมการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ ผลงานมากกว่า 10 ปี